KVM CONSULT – ADVIES EN ONDERSTEUNING OP HET GEBIED VAN KWALITEIT, VEILIGHEID EN MILIEU

Trainingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu

KVM consult verzorgt op verzoek trainingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Trainingen worden binnen het bedrijf gegeven en kunnen volledig worden afgestemd op de behoefte van het bedrijf.

Hiernaast kan KVM consult medewerkers voorlichten en instrueren met betrekking tot de voor hun relevante onderdelen van uw zorgsysteem alsmede algemene voorlichting verzorgen over bijvoorbeeld milieuzorg binnen uw organisatie. Ook kan KVM consult toolboxmeetings verzorgen en medewerkers instrueren over het uitvoeren van werkplekinspecties.

Opleidingen op het gebied van (water)bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, bodemsanering en het Besluit bodemkwaliteit

KVM consult verzorgt opleidingen en trainingen op het gebied van:

 • BRL SIKB 1000: monsterneming t.b.v. partijkeuringen
 • BRL SIKB 2000: veldwerk t.b.v. milieukundig (water)bodemonderzoek
 • BRL SIKB 2100: mechanisch boren
 • BRL SIKB 6000: milieukundige begeleiding (2 dagen)
 • BRL SIKB 7000: uitvoering bodemsaneringen
 • Waterbodemonderzoek NEN 5720
 • Asbest in waterbodem
 • Intern auditor ISO / BRL SIKB
 • Onderzoek naar asbest in grond / NEN 5707
 • Asbestherkenning (in grond)
 • Basiscursus NEN Veiligheidsladder (Trede 2 en 3)
 • Verdieping NEN Veiligheidsladder: meten en verbeteren

Hiernaast worden theoretische cursussen verzorgd, met veel aandacht voor de praktijk.

De cursussen worden deels in eigen beheer gegeven en deels verzorgd in samenwerking met o.a. Schreurs-Opleidingen BV, veelal in Den Bosch of desgewenst in-company.

Neem contact op met KVM consult voor de volgende cursusdatum.

Voor informatie over opleidingen op het gebied van het Besluit Bodemkwaliteit en het cursusprogramma voor de cursus BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, Intern Auditor BRL SIKB, Asbest in grond en Waterbodemonderzoek conform de NEN 5717 en NEN 5720 kunt u de website van Schreurs Opleidingen bezoeken.