KVM CONSULT – ADVIES EN ONDERSTEUNING OP HET GEBIED VAN KWALITEIT, VEILIGHEID EN MILIEU

 Organisatie

KVM consult is het eenmansbedrijf van Giljam van Vliet. De werkzaamheden binnen KVM consult worden in principe volledig zelfstandig uitgevoerd. Indien de aard of omvang van een project dit vereist kan op projectbasis worden samengewerkt met andere deskundige consultants. Deze zijn tevens in staat projecten over te nemen en af te ronden, indien dit door onvoorziene omstandigheden noodzakelijk mocht blijken.

KVM consult richt zich met name op bedrijven die werkzaam zijn binnen de GWW-sector, maar is tevens actief binnen de andere branches, waaronder: 

 • bouw en infra
 • ingenieursbureau’s
 • bodemonderzoek en bodemsanering
 • railinfra
 • groenvoorziening
 • grondverzet
 • metaalbewerking

Hiernaast biedt KVM consult ondersteuning aan certificerende instellingen door het uitvoeren van certificatie-audits op het gebied van de ISO9001, ISO14001, VCA, diverse BRL SIKB-normen, CO2 Reductiemanagement en de Safety Culture Ladder van de NEN.

 

 

Diensten en producten

KVM consult adviseert en ondersteunt bedrijven en organisaties met het beheersen van hun bedrijfsprocessen en het verbeteren van hun prestaties op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

 De hiervoor beschikbare diensten en producten zijn o.a.: 

 • risico-inventarisaties op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu (KVM-scan)
 • het signaleren van verbetermogelijkheden
 • structurering en verbetering van bedrijfsprocessen
 • het opzetten en invoeren van (certificeerbare) zorgsystemen
 • het onderhouden en verbeteren van zorgsystemen
 • het uitvoeren van (interne) audits
 • het verzorgen van trainingen
 • het ondersteunen van de uitvoering van Arbo-beleid
 • organisatie-advies en managementondersteuning

Werk ervaring

Advies en ondersteuning vinden plaats op basis van de brede, multidisciplinaire opleiding en de jarenlange werkervaring, zowel op uitvoerend- als op managementniveau. Navolgend is een beknopt overzicht opgenomen van relevante opleidingen en werkervaring.

 • voorbereiding, calculatie en toezicht bij civieltechnische werken
 • planning en uitvoering van veldwerk t.b.v. milieukundig bodemonderzoek
 • milieukundige begeleiding van bodemsaneringen
 • advisering en projectleiding van bodemonderzoek en waterbodemonderzoek
 • projectmanagement / accountmanagement
 • algemeen management / afdelingsmanagement (30 FTE)
 • opzetten, invoeren en onderhouden van zorgsystemen (ISO, VCA, BRL)
 • uitvoeren van interne audits op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu
 • opzetten en uitvoeren van milieudoorlichtingen (op basis van de ISO 14001)
 • uitvoeren van certificatie-audits
 • organiseren en geven van trainingen
 • organisatieadvies

Opleidingen

 • HTS Rotterdam: Civiele techniek
 • Erasmus Universiteit: colleges “Inleiding Milieukunde”
 • PHTO Amsterdam: Milieuhygiene Basis
 • PHTO Amsterdam: Specialisatie Milieuhygiene Bodem
 • Tweede Fase Opleiding Milieukunde: Master of Environmental Science
 • Lloyd’s Register: Lead Auditor Milieumanagementsystemen (ISO 14001)
 • Lloyd’s Register: Lead Auditor Kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001)
 • Schreurs Opleidingen BV: Monsterneming conform AP04-M en BRL-SIKB
 • Search Opleidingen: Asbest in grond en puin
 • Aviera: Middelbare Veiligheidskunde (MVK)
 • diverse trainingen m.b.t. de BTR, VCA, Veiligheidsladder, MVO prestatieladder etc.
 • diverse trainingen op het gebied van communicatie en managementvaardigheden