KVM CONSULT – ADVIES EN ONDERSTEUNING OP HET GEBIED VAN KWALITEIT, VEILIGHEID EN MILIEU

Training & Cursus

BRL SIKB 1000: Monsterneming
BRL SIKB 2000: Veldwerk
BRL SIKB 6000: MKB (2 dagen)
BRL SIKB 7000: Bodemsanering
NEN 5717 + 5720: Waterbodem
NEN 5725 + 5740: Landbodem
NEN 5707: Asbest in Grond
Intern auditor ISO / BRL SIKB
CROW 400
NEN Veiligheidsladder / SCL
Cursussen op maat

KVM Zorgsystemen

Kwaliteit (ISO9001)
Veiligheid (VCA)
Veiligheidscultuur / SCL
Milieu (ISO14001)
Arbo
BRL SIKB

Bodemonderzoek & Bodemsanering

Begeleiding BRL SIKB certificering
Interne audits BRL SIKB
Training veldwerkers en projectleiders

Advies & Ondersteuning

Inventarisatie bedrijfsrisico’s
Veiligheidskundige ondersteuning
Verbeteren van de veiligheidscultuur

ACTUELE CURSUSDATA:

Basiskennis bodemsanering / MKB dag 1 07-07-2021
BRL SIKB 6000 / MKB dag 2 12-07-2021
Basiskennis bodemsanering / MKB dag 1 21-09-2021
BRL SIKB 6000 / MKB dag 2 28-09-2021
Landbodemonderzoek NEN5740 04-10-2021
Waterbodemonderzoek NEN5720 05-10-2021
BRL SIKB 1000 voor projectleiders 06-10-2021
CROW400 07-10-2021
Milieukundig veldwerker P2001 + 2002 25-10-2021
Milieukundig veldwerker P2018 26-10-2021
Milieukundig veldwerker P1001 27-10-2021
Intern auditor ISO / BRL 28-10-2021
Basis Bodemsanering / MKB dag 1 02-11-2021
Milieukundige begeleiding / MKB dag 2 09-11-2021
Bodemsanering / BRL SIKB 7000 08-12-2021

ACTUALITEITEN:

SAMENWERKINGEN

KVM consult voert werkzaamheden veelal zelfstandig uit, maar werkt onder andere op het gebied van audits en trainingen nauw samen met de volgende organisaties