KVM CONSULT – ADVIES EN ONDERSTEUNING OP HET GEBIED VAN KWALITEIT, VEILIGHEID EN MILIEU

Training & Cursus

BRL SIKB 1000: Monsterneming
BRL SIKB 2000: Veldwerk
BRL SIKB 6000: MKB (2 dagen)
BRL SIKB 7000: Bodemsanering
NEN 5717 + 5720: Waterbodem
NEN 5725 + 5740: Landbodem
NEN 5707: Asbest in Grond
Intern auditor ISO & BRL SIKB
CROW 400
Safety Culture Ladder
Cursussen op maat

KVM Zorgsystemen

Kwaliteit (ISO9001)
Veiligheid (VCA)
Veiligheidscultuur / SCL
Milieu (ISO14001)
Arbo
BRL SIKB

Bodemonderzoek & Bodemsanering

Begeleiding BRL SIKB certificering
Interne audits BRL SIKB
Training veldwerkers en projectleiders

Advies & Ondersteuning

Inventarisatie bedrijfsrisico’s
Veiligheidskundige ondersteuning
Verbeteren van de veiligheidscultuur

ACTUELE CURSUSDATA:

Basiskennis bodemsanering / MKB dag 1 20-01-2022
BRL SIKB 6000 / MKB dag 2 27-01-2022
Intern auditor ISO / BRL 28-01-2022
Landbodemonderzoek NEN5740 11-02-2022
Waterbodemonderzoek NEN5720 18-02-2022
Asbest in grond en puin 10-03-2022
CROW 400 17-03-2022
Milieukundig veldwerker P2001 + 2002 11-04-2022
Milieukundig veldwerker P2018 12-04-2022
Milieukundig veldwerker P1001 13-04-2022
Basiskennis Bodemsanering / MKB dag 1 14-04-2022
Milieukundige begeleiding / MKB dag 2 21-04-2022
Bodemsanering / BRL SIKB 7000 12-05-2022

ACTUALITEITEN:

SAMENWERKINGEN

KVM consult voert werkzaamheden veelal zelfstandig uit, maar werkt onder andere op het gebied van audits en trainingen nauw samen met de volgende organisaties